Individuální výcvik

Tuto formu výcviku absolvuje každý pes, který se přihlásí k výcviku v naší škole. Se  psem začínám cvičit formou individuálních lekcí (základní 4 lekce), na kterých bývá přítomen cvičitel, pes a vůdce (pozn. vůdců může být více). Od ostatních forem výcviku se tento typ výcviku liší tím, že zde není přítomen nikdo jiný než vy, a to z toho důvodu, aby se pes dokázal soustředit na základní povely v nerušném prostředí. V průběhu těchto lekcí vysvětluji nejen to, jak má každý povel správně vypadat, ale i jakým způsobem předcházet možným problémům, které se během cvičení mohou objevit.© 2008 design, skript smartsolution