Nabízené formy výcviku
1. Individuální výcvik: Tuto formu výcviku absolvuje každý pes, který se přihlásí k výcviku v naší škole. Se  psem začínám cvičit formou individuálních lekcí (základní 4 lekce), na kterých bývá přítomen cvičitel, pes a vůdce (pozn. vůdců může být více).  Od ostatních forem výcviku se tento typ výcviku liší tím, že zde není přítomen nikdo jiný než vy, a to z toho důvodu, aby se pes dokázal soustředit na základní povely v nerušném prostředí. V průběhu těchto lekcí vysvětluji nejen to, jak má každý povel správně vypadat, ale i jakým způsobem předcházet možným problémům, které se během cvičení mohou objevit.


2. Skupinový výcvik: Když se pejsek naučí základní povely v nerušném prostředí a začíná dobře reagovatt na vůdce, pokračuje ve skupinovém výcviku v přítomnosti ostatních pejsků, kteří jsou přibližně na stejné, popř. vyšší úrovni poslušnosti. Pejsek si zde upevňuje povely naučené z předešlých individuálních lekcí, a to v přítomnosti ostatních cvičících pejsků, a učí se poslouchat při různých rušivých elementech a nestandardních situacích, se kterými se v životě může potkat. Skupinový výcvik může navštěvovat pouze pes, který absolvoval předchozí individuální výcvik v naší škole.


Individuální a skupinový výcvik probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách.


3. Lovecký výcvik retrívrů: Pokud se připravujete na některé z loveckých zkoušek, pomohu vám pejska na tyto zkoušky připravit. Nabízím základní výcvik poslušnosti, ovladatelnosti a aportování, které jsou nezbytné pro složení těchto zkoušek. Pokud si netroufnete zkoušky s pejskem absolvovat, na konkrétní typ zkoušek ho připravím a odvedu jej.


4. Školka: „Školka“ probíhá v Rájci – Jestřebí a je určena pro pejsky (bez rozdílu věku) z Brna a blízkého okolí, kteří navštěvují nebo kdysi navštěvovali naši výcvikovou školu.  V ranních hodinách pejsky vyzvednu (ve středu a v pátek) a v odpoledních hodinách je zpět vracím jejich majitelům.  Hlavním cílem této služby je především socializace a výcvik ve smečce psů pod dohledem výcvikáře.


5. Pobytový výcvik: Pokud máte zájem o vycvičení psa k poslušnosti bez vaší přítomnosti, pak je možné využít této formy výcviku. Psa odevzdáte ke mně na dobu jednoho měsíce.  Po tuto dobu se pes učí základním povelům poslušnosti, popř. odstraňuji nežádoucí chování psa, se kterým ke mně přišel.  Jedná se např. o útěky, strach, lovení, agresivitu atd. V případě zájmu o tuto formu výcviku je důležité upozornit majitele psa na důležitou věc.  Aby změny, které vy budete požadovat, byly funkční, je nutné posléze změnit způsob vašeho chování ke psovi. Jedině v tomto případě může být výsledek efektivní.  Obvykle také bývá nutností po skončení výcviku se psem dál pracovat, např. formou skupinového výcviku.


6. Výcviková setkání: Každý měsíc pořádáme pro pejsky a jejich pánečky z naší výcvikové školy celodenní výcviková setkání v okolí Rájce – Jestřebí. Psi si v praxi vyzkouší to, co se naučili na cvičáku, vyběhají se s kamarády a je zde prostor pro řešení konkrétních situací, které vás mohou na vycházkách potkat. Tradicí se také stala tzv. Vánoční vycházka, která se pravidelně koná před Vánocemi a je zakončena na ranči Kameňák, kde každoročně máme přichystané menší občerstvení pro majitele pejsků, ale i malé dárečky pro jejich čtyřnohé mazlíčky. Společně tak zakončujeme výcvikový rok v příjemné atmosféře všech zúčastněných z naší školy. Fotky z těchto výletů najdete ve fotogalerii.


7. Konzultace: Pokud máte se svým pejskem jakékoli problémy (výcvik, výchova, atypické chování – agresivita vůči psům nebo lidem, strach, fobie, nežádoucí lovení, útěky,…), potřebujete se o tom poradit a zkonzultovat, i takovou možnost nabízíme. Konzultace probíhají převážně o víkendech v Rájci – Jestřebí.


8. Hlídání pejsků: Pro pejsky, kteří navštěvují naši psí školu, nabízíme možnost ubytování v době nepřítomnosti majitele (dovolená, pracovní cesta atd.) © 2008 design, skript smartsolution