Pobytový výcvik

Pokud máte zájem o vycvičení psa k poslušnosti bez vaší přítomnosti, pak je možné využít této formy výcviku. Psa odevzdáte ke mně na dobu jednoho měsíce.  Po tuto dobu se pes učí základním povelům poslušnosti, popř. odstraňuji nežádoucí chování psa, se kterým ke mně přišel.  Jedná se např. o útěky, strach, lovení, agresivitu atd. V případě zájmu o tuto formu výcviku je důležité upozornit majitele psa na důležitou věc.  Aby změny, které vy budete požadovat, byly funkční, je nutné posléze změnit způsob vašeho chování ke psovi. Jedině v tomto případě může být výsledek efektivní.  Obvykle také bývá nutností po skončení výcviku se psem dál pracovat, např. formou skupinového výcviku.© 2008 design, skript smartsolution