Skupinový výcvik

Když se pejsek naučí základní povely v nerušném prostředí a začíná dobře reagovatt na vůdce, pokračuje ve skupinovém výcviku v přítomnosti ostatních pejsků, kteří jsou přibližně na stejné, popř. vyšší úrovni poslušnosti. Pejsek si zde upevňuje povely naučené z předešlých individuálních lekcí, a to v přítomnosti ostatních cvičících pejsků, a učí se poslouchat při různých rušivých elementech a nestandardních situacích, se kterými se v životě může potkat. Skupinový výcvik může navštěvovat pouze pes, který absolvoval předchozí individuální výcvik v naší škole.© 2008 design, skript smartsolution