Výcviková vycházka 28.11.2015

Byla opět poslední sobota v měsíci, takže se konala vycházka za krásného podzimního sluníčka. Všichni byli ukáznění a poslušní, i když jsme se pohybovali na volno v lese a na polích.Děkuji za účast a těším se na další vycházku, tentokrát předvánoční která bude 19.12.© 2008 design, skript smartsolution